Kaartpresentatie aanpassen via URL parameters

Uit wiki.openbomenkaart.org
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het is mogelijk extra parameters op te geven bij de url om kaartpresentatie op onderdelen te wijzigen.

Voeg hiertoe aan de url een ampersand ('&'), gevolgd door de parameter, meerdere parameters kan, elk voorafgegeaan door een ampersand.

voorbeeld: https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=leiden&nospecies=000000&species=AAAAFF
Nu worden alle bomen waar geen soort voor bekend is getoond in zwart en overige bomen in lichtblauw. (Geef kleurcode in hex, niet voorafgegaan door '#')

Mogelijke parameters

Filters

Toon alleen bomen die uit OSM komen

osm

Nut is evident: dit is voor als we alleen bomen willen zien die OSM mappers op de kaart gezet hebben.

Toon alleen bomen, geen struiken

trees

Toon (en tel) alleen bomen, niet struiken. Kan van pas komen als je tellingen voor parken wilt vergelijken.

Toon in één oogopslag van welke bomen de soort bepaald is

nospecies=......
Geef hex code van 6 posities voor kleur, niet voorafgegaan door een hekje, bijv. nospecies=FF0000.

https://openbomenkaart.org/obk_beta_3.htm?data=leiden&nospecies=000000&species=AAAAFF

species=......
Kleur alle bomen waarvan soort bekend is met zelfde kleur, bijv. species=AAAAFF

Toon alleen bomen van een bepaald geslacht of soort

taxon=...

bijv. taxon=quercus_robur
(gebruik alleen kleine letters, en underscores ipv spaties)

De geselecteerde bomen worden altijd als rode cirkel getoond (zodat ze goed afsteken tegen de achtergrond). De kaart laadt ook sneller, want alleen de geselecteerde bomen worden ingetekend. Wil je een andere soort zien, dan moet je kaart opnieuw laden.

Toon alleen bomen binnen specifiek gebied

s=... n=... w=... e=...

https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=leiden&w=4.49030&e=4.49457&n=52.15952&s=52.15847 N.B.

 • Alle bomen in het invoerbestand (json) worden wel gedownload, maar alleen die binnen het kader worden getoond. Het blijft dus zaak om een rekening te houden met json bestandsgrootte. Dus als je een stukje van het Plantsoen in Leiden wilt uitlichten, kun je beter het json bestand voor dat Plantsoen inladen dan de kaart voor heel Leiden. Groot voordeel is dat navigatie sneller zal verlopen (in- en uitzoomen, verschuiven van kaart).
 • Gebruik Google Maps om de exacte coordinaten te vinden van het gebied wat je wilt tonen (via rechtermuisklik)
 • Alleen als je coordinaten opgeeft die binnen het kader ligt van de bomen in het invoerbestand hebben deze parameters effect. Je kunt dus het getoonde kader verkleinen, niet vergroten.


Als extra optie ook nog &showarea ->
plus getoonde kaart is iets uitgezoomd zodat bounds markeringen (rode stippen) zichtbaar zijnPresentatie

Kies achtergrond

layer

Geef specifiek op met welke achtergrond kaart te starten.

Geldige layers zijn nu

nl_maps_08 luchtfoto, resolutie tot op 8 cm
nl_maps_25IR luchtfoto, resolutie tot op 25 cm, infrarood spectrum
nl_maps_25 luchtfoto, resolutie tot op 25 cm
nl_maps_AHN38 PDOK hoogtekaart
openbasiskaart OpenBasisKaart
openstreetmaphires Piet's tile server, zoom tot 20 
openstreetmap OSM tile server, zoom tot 19

Ga na opstarten meteen naar overzicht van parken

parks

Ga na het inlezen van de bomen meteen naar het overzicht van parken. Alleen bij enkele steden waarvoor dat in config.js aan staat, middels

show_parks_icon=yes

Toon kader en centrum van gebied waarbinnen bomen gedownload zijn

showarea

bijv. https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=plantsoen&showarea

Het centrum wordt gemarkeeerd met een gele cirkel, de omkadering (iets uitzoomen) met rode stippen.
Dit is vooral nuttig om het Overpass script te debuggen, zie Overpass scripts.

Parm showarea.jpg


Specificeer centrum en zoom nivo van kaart via OpenStreetMap/Google Maps url

Het is mogelijk de positie en zoom nivo van de kaart in te stellen met een url.

Dit is met name nuttig voor het meten van de tile server performance, waar je gecontroleerd en reproduceerbaar de kaart telkens een stukje op wil schuiven. Maar ook om kaarten in Google Maps en OBK op gelijke positie te krijgen.

Geldige formats:

https://www.openstreetmap.org/#map=13/51.9535/5.5897
https://www.openstreetmap.org/search?query=grebbeberg#map=17/51.95314/5.59677
https://www.google.nl/maps/place/Grebbeberg/@51.9536104,5.5898394,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6548cc197942d:0x61d904de29c8c494!8m2!3d51.9536111!4d5.595

Zoek boom

id=
Markeer boom via 'id' (=identificatie nummer). Dit kan OSM id of gemeentelijk nummer zijn.
bijv. https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=huigpark&id=4030625
N.B. dit kan ook middels zoek button (icon '#'), maar soms is het handig om dit via de url te doen (bijv. in een mail)

Toon ook OSM id en edit link [E] in popupbox

edit

bijv. https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=plantsoen&edit

default

toon edit link

Toon alleen bomen die binnen specifieke orde vallen in kleur, de rest in het zwart

orders=...

Toon alle cirkels voor bomen in zwart-wit

bw

Vooral nuttig voor opmeetacties, als meerdere B&W prints (goedkoop) uitgedeeld gaan worden.

Werkt als voor de betreffende kaart in config.js show_text_markers aan staat (true). Dan inzoomen tot hoogste nivo (20) en screencopy maken. Een zwart-witte print van gekleurde cirkels geeft wisselende leesbaarheid afhankelijk van kleur van cirkel. Dat wordt hiermee voorkomen. Uiteraard blijft de onderliggende kaart in kleur, dat is niet anders.

In de praktijk staat show_text_markers alleen aan bij kaarten met een niet al te groot aantal bomen (zeg < 10,000, parken dus)

cirkels in zwart-wit


Toon omtrek stam in centimeters indien boven drempelwaarde

stem

(note: stem is Engels voor stam)
Default drempelwaarde is 50 cm.
stem=100 maakt dit 100 centimeter.
Belangrijk: zoom maximaal in om de soortnamen met getallen te zien!

detail Groenesteeg met stem=100


Voorbeeld: kaart Groenesteeg met bomen dikker dan diameter 40 (en zwart-wit voor beter contrast)
https://openbomenkaart.org/obk.htm?data=groenesteeg&stem=40&bw

Toon voor bomen die in een eerder bestand een andere geslacht-, soort-, of cultivar naam hadden een dialoog om de definiteve keuze te maken

Zie aparte uitleg in boombestanden verifieren


Toon alle cirkels op een andere dan default grootte

csize=...

De op te geven waarde is een getal waarmee de straal van elke cirkel vermenigvuldigd wordt

Dit is vooral nuttig wanneer alle cirkels te klein zijn (bijvoorbeeld omdat de diameter/circumference/width tag voor alle bomen ontbreekt)

csize=1 (=voor meeste kaarten default)

csize=2

Overig

Meet performance tileserver

clocktiles

Bepaal hoelang het duurt om alle tiles voor een scherm binnen te halen.

Veel meer hierover op pagina tile server performance

Selecteer bomen die uit het gemeentebestand gefilterd moeten worden

remove

Perl script csv2json.pl zet een csv bestand met gemeente data om naar een json bestand, dat als input kan dienen voor javascript scripts.

Er zijn drie manieren om bomen uit het gemeentebestand over te slaan (bijv. omdat er betere data zijn uit een andere bron)

1) Voeg in csv2json.pl een straat of parknaam toe in dit lijstje

if ($openbare_ruimte =~ m/groenesteeg/i)  { $filtered {'Groenesteeg'} ++ ; next ; }
if ($openbare_ruimte =~ m/werfpark/i)    { $filtered {'Werfpark'}  ++ ; next ; }
if ($openbare_ruimte =~ m/huigstraat/i)   { $filtered {'Huigstraat'} ++ ; next ; }
if ($openbare_ruimte =~ m/^plantsoen/i)   { $filtered {'Plantsoen'}  ++ ; next ; } ^ aan begin van string betekent, alleen als $openbare_ruimte met plantsoen begint
if ($openbare_ruimte =~ m/garenmarkt/i)   { $filtered {'Garenmarkt'} ++ ; next ; }
if ($openbare_ruimte =~ m/sterrepad/i)   { $filtered {'Van der Sterrepad'} ++ ; next ; }
if ($openbare_ruimte =~ m/rembrandtpark/i) { $filtered {'Rembrandtpark'} ++ ; next ; }

Dit kan uiteraard alleen als de bomen een locatienaam (straat/park) hebben in het gemeentebestand. Begraafplaats Zijlpoort heeft dan niet in de 2022 versie van het bestand.


2) csv2json verzamelt eerst nummers voor bomen die zowel in het gemeentebestand als in OSM voorkomen (met zelfde nummer, in OSM heet dat 'admin_ref') Die worden dan in het gemeentebestand overgeslagen.

3) Boomnummers die in 'skip_trees.txt' staan worden ook overgeslagen. Dit zijn bomen die er niet meer zijn, of waar betere gegevens voor zijn in OSM, maar die niet met een zelfde nummer in beide bestanden staan, vaak omdat de in OSM geen admin_ref nummer hebben. Deze lijst van boomnummers kan als volgt uitgebreid worden:

 • Start het script op met extra parameter remove
 • Klik nu alle boomcirkels die moeten verdwijnen een voor een aan. Steeds verwijnt een cirkel, en wordt het boomnummer toegevoegd aan een lijst in het zijpaneel (te zien via 'index en tellingen')
 • Voeg deze lijst via knip en plak toe aan 'skip_trees.txt'. Bij de volgende run van csv2json.pl wordt deze bomen ook uitgefilterd uit het gemeentebestand.

Zie voorbeeld (dit kan getest worden zonder schade aan te richten, gewoon 'skip_tree.txt' niet updaten.

situatie voor wegklikken boomcirkels

situatie na wegklikken boomcirkels

Parameters waarvoor code bestaat, maar die (nog niet of niet meer) werken

var parm_opacity = urlParams.get('opacity') ;
var parm_zoom   = urlParams.get('zoom') ;
var parm_mailto  = urlParams.get('mailto') ;