Twee versies van een gemeentebestand vergelijken op gewijzigde taxonnamen

Uit wiki.openbomenkaart.org
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Taxonnamen

Twee van de verschillenlijsten die perl script csv_match_revisions.pl genereert gaan over taxonnamen:

 • een tekst bestand Leiden Matched Revisions Diff Species.txt, bedoeld als leesbaar overzicht
 • een csv bestand Leiden Matched Revisions Diff Taxon.csv, bedoeld om verder te verwerken metcsv2json.pl. Dat script voegt in het json bestand extra tags toe waarmee je verschillen tussen gemeentelijke soortnamen in oude en nieuw bestand op een kaart kan markeren tijdens nalopen kan registreren wat de juiste naam is (de oude, of de nieuwe, of toch weer iets anders).

Zie ook Perl scripts

{
 "type": "node",
 "id": 0,
 "lat": 52.1652434784594,
 "lon": 4.50738639446686,
 "tags": {
  "natural": "tree",
  "reference": "4006656",
  "species": "viburnum rhytidophyllum",
  "level_diff": "genus",
  "old_taxon": "viburnum rhytidophyllum",
  "new_taxon": "Ilex aquifolium",
  "diameter": "0.15",
  "height": "9",
  "planted": "1985",
  "ownership": "public"
 }
},

Hoe dit te gebruiken

Als je zo'n json bestand hebt met deze drie extra tags (level_diff, old_taxon, new_taxon) kun je die op de kaart zichtbaar maken door een extra parameter aan de url toe te voegen: checktaxon.

Zie dit voorbeeld (beta) https://openbomenkaart.org/obk_beta_3.htm?data=leiden&checktaxon van de kaart van Leiden. De kaart laat nu alle bomen als witte cirkels zien, behalve die waar de taxonnaam ter discussie staat, die cirkels zijn als volgt gekleurd

 • rood: oude en nieuwe taxonnaam verschillen qua geslacht
 • violet: oude en nieuwe taxonnaam verschillen qua soort
 • blauw: oude en nieuwe taxonnaam verschillen qua cultivar

Het is dus mogelijk om eerst de belangrijkste verschillen na te lopen. Veel meer mensen zullen over een foutieve geslachtsnaam vallen dan over een verschil in cultivar.

Taxon diffs overview.png


Verschillen in taxonnamen tussen oud en nieuw gemeentebestand gemarkeerd, naar nivo van verschil: oude en nieuwe taxonnaam verschillen qua geslacht, soort of cultivar (of ondersoort)


Klik je dan op zo'n gekleurde cirkel, dan krijg je voor de betreffende boom een keuzemenu te zien. Kies welke naam je weet/denkt dat juist is: de oude, de nieuwe, of nog weer een andere (te specificeren) naam.

Als je voor een of meer bomen de taxonnaam bepaald hebt kun je jezelf een mail sturen met het verzamelde lijstje verschillen. Klik eerst het mail logo, en dan Zend mail. Als het goed is (en je hebt een mailprogramma geconfigureerd op je phone of tablet) verschijnt de mail daarna in je mailprogramma en kun je ook daar op Zend drukken. Dat interne lijstje wordt na verzenden weer leeggemaakt. Vergeet niet aan het eind van je wandeling de laatste wijzigingen op te sturen. Als je de kaart afsluit of opnieuw downloadt in de browser ben je ze kwijt (nog wel).

Kies welke naam je weet/denkt dat juist is: de oude, de nieuwe, of nog weer een andere (te specificeren) naam


Mail (jezelf) de lijst van namen die je bepaald hebt


Thuis kun je de wijzigingen in een overzichtslijst toevoegen voor terugkoppeling naar de gemeeente. En/of de boom toevoegen/aanpassen in OpenStreetMap.